Història

UNIÓ ATLÉTICA TOSSA

 

La prehistòria de la UAT es troba lligada a l'arribada a Tossa del Metge Senyor Esteve Calvet Espinalt i la seva activitat esportiva de corredor de fons. En el seu entorn es varen anar afegint tossencs amb inquietuds esportives diferents al futbol. Els orígens de la UAT, com a grup d'esportistes, els trobem formant un club d'atletisme, agregat a l'UDT l'any 1981, per la necessitat de tindre la cobertura de un Club oficial. L'escissió de la unió atlètica com a associació esportiva independent va donar pas a la actual associació.

La història oficial de la UAT comença el dia 1 de Setembre de 1983, quan es constitueix el club Unió Atlètica Tossa, reunint-se al C/Iglesia nº 7 els socis constituents de la primera Junta General fundacional de la Unió. En aquesta primera junta general es manté la mateixa junta de la secció d'atletisme de l'UDT. Els membres constituents fundadors varen ser:

 

  President: Esteve Calvet Espinalt
  Sots president: Agustí Lòpez Tomas
  Secretaria: Mercé Milà Parellada
  Tresorer: Esteve Junqué Almendros
  Vocals: Ricard Salvador Badenas
    Joaquim Colomer Esteba
    Antonia Cees de Lòpez
    Mª Salud Gelpí Lleonart

 

La seva principal modalitat esportiva era l'atletisme i es va unir desprès el voleibol. Quatre anys més tard s'afegí el bàsquet i el futbol sala. El primer any la UAT va arribar a tenir 115 socis.

El 4 de juny de 1985 amb l'entrada del senyor Francisco Ibañez a la junta directiva es va reprendre la activitat del basquet, que te el seu origen històric en l'equip que varen formar els senyors Santi Cardús i Quimet Navarra, amb el patrocini del Sr. Murio, amb tossencs que varen aprendre el basquet fora de Tossa, els primers anys dels 70 (Josep Parés, Corbalán, Josep Colomer, Antoni Colomer, Antoni Nadal Lasierra, Jaume Serrat, Jaume Sallés...) Va tornar a fomentar-se el bàsquet a la vila de Tossa, que va créixer com a secció a la UAT, sent en la actualitat la activitat més nombrosa.

El dia 11 de març de 1987 canvia la junta directiva. Es crea la secció de futbol sala i es dissol temporalment la secció d'atletisme. En aquestes dates s'utilitzava l'antiga pista poliesportiva, pero l'augment del número d'equips en competició, va fer palesa la necessitat de la construcció d'un pavelló municipal. Durant els següents anys la construcció del Pavelló va ser una lluita constant de la junta de la UAT. Finalment al setembre de 1992 s'inaugura el nou Pavelló Municipal d'Esports. El 30 d'octubre del mateix any es reforma la junta anomenant com a nou president el senyor Ricard Salvador. El nou objectiu d'aquesta junta és la creació i consolidació d'una escola esportiva dirigida als esports de futbol sala, voleibol i bàsquet. Sota aquesta directiva es va crear una secció de llaguts afiliada a la federació de rem.

A l'any 2012 se li otorga el títol com a primer soci d'honor de la Unió Atlètica Tossa al senyor Jose Enrique Molina Gallego, pel seu treball i el seu esforç i dedicació durant molts anys en el club.